Wie zijn GEWU en ADEB?

GEWU en ADEB vertegenwoordigen de Belgische educatieve en wetenschappelijke uitgevers die collectief instaan voor wetenschappelijke publicaties in de vorm van artikels, fysieke en digitale boeken, monografieën en databanken. De Belgische wetenschappelijke uitgevers ondersteunen het principe van open access (hierna afgekort als OA) in elke vorm (green/gold), maar niet zonder duidelijke randvoorwaarden.

Uitgevers spelen een vitale rol in het ondersteunen van wetenschap en onderzoek als een gemeenschappelijk goed, maar om dat te kunnen doen moeten zij in staat zijn om te kunnen blijven investeren in hun auteurs, de processen en de systemen om dit mogelijk te maken. De aanzienlijke economische investeringen die uitgevers doen, dienen door verkoop en licentiemodellen te worden terugverdiend. Dit kan niet zonder redelijke embargotermijnen en een beperkte publieke toegang voor onderzoeksdoeleinden. Belgische wetenschappelijke uitgevers spelen mee een vitale rol in het ondersteunen van wetenschap en onderzoek als een gemeenschappelijk goed, maar om dat te kunnen doen moeten zij in staat zijn om te kunnen blijven investeren in hun auteurs, de processen en de systemen om dit mogelijk te maken.

Doelstellingen

  • Doelstelling #1
  • Doelstelling #2
  • Doelstelling #3
  • Doelstelling #4
  • Doelstelling #5
Wat is
de Open Access-wet?
Open Access
op gemeenschapsniveau

Wat is Open Access?

Op 12 juli 2018 werd door middel van een Programmawet een federale wetgeving m.b.t. ‘Open Access’ aangenomen. België was hierin geen koploper, gelijkaardige wetgeving bestond al in verschillende buitenlandse rechtsstelsels, waaronder al onze buurlanden. Met uitzondering van Nederland, waar vandaag nog licentie-afspraken gelden, werd telkens geopteerd voor het hanteren van embargoperiodes.

Open Access in 12 vragen.

01. Welke auteurs kunnen zich beroepen op de OA-wetgeving?

Elke auteur van een wetenschappelijk artikel dat het resultaat is van onderzoek dat minstens voor de helft met publieke middelen gefinancierd werd kan zich beroepen op de OA wet.  Wetenschappelijke auteurs die met publieke middelen worden gefinancierd verwerven dus een afdwingbaar recht, wat hen ook meteen onderscheidt van andere wetenschappelijke auteurs die instaan voor hun eigen financiering (vaak uitoefenaars van vrije beroepen).

02. Legt de OA-wet auteurs op om het werk te publiceren in OA?

Neen, de wet riep een recht in het leven en geen wettelijke plicht. In de praktijk echter leggen bepaalde Vlaamse Universiteiten (op het ogenblik van dit schrijven de UGent, UHasselt) en de Franstalige universiteiten weliswaar reeds op aan hun onderzoekers om hun teksten in het depot van de instelling te publiceren omdat het meetelt in hun academische evaluatie en de toekenning van beurzen.

03. Vraag

Tekst

04. Vraag

Tekst

05. Vraag

Tekst

06. Vraag

Tekst

07. Vraag

Tekst

08. Vraag

Tekst

09. Vraag

Tekst

10. Vraag

Tekst

11. Vraag

Tekst

12. Vraag

Tekst

Nieuws.