Wat zijn GEWU en ADEB?

GEWU (Groep Educatieve en Wetenschappelijke Uitgevers) en ADEB (Association des Editeurs Belges) vertegenwoordigen Belgische educatieve en wetenschappelijke uitgeverijen die zich gezamenlijk bezighouden met wetenschappelijke publicaties in de vorm van artikelen, fysieke en digitale boeken, monografieën en databanken. Belgische wetenschappelijke uitgeverijen steunen het principe van Open Access in al zijn vormen (green of golden open access), maar niet zonder duidelijke randvoorwaarden.

Onder meer uitgevers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van wetenschap en onderzoek als gemeenschappelijk goed, maar daarvoor moeten ze kunnen blijven investeren in hun auteurs, zorgen voor hun verspreiding en zorgen voor de promotie en de invloed van hun werk. De uitgevers zorgen ook voor de publicatie van dit wetenschappelijk werk volgens de regels van de Artikel, door een reeks redactionele productieactiviteiten uit te voeren die een echte meerwaarde betekenen voor de gepubliceerde tekst, zowel op papier als in digitale versie. De forse economische investeringen die particuliere uitgevers hiervoor doen, moeten worden terugverdiend via verkoop- en licentiemodellen. Dit kan alleen met redelijke embargotermijnen.

Doelen

  1. COMMUNICATIE
    Door het bestaan van afzonderlijke maar deels overlappende federale en decretale regelgeving is het Open Access-raamwerk niet gemakkelijk te begrijpen. Deze website heeft tot doel antwoorden te geven op vragen die kunnen rijzen bij de praktische toepassing van de wetgeving. Op deze manier worden auteurs en uitgevers beter geïnformeerd als het gaat om het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijke publicaties.
  2. OPEN DIALOOG
    De uitgevers van Belgische wetenschappelijke werken steunen het principe van Open Access. Wetenschappelijke informatie die is goedgekeurd na peer review is cruciaal voor de voortgang van onderzoek en ontwikkeling in onze samenleving. Het is echter even fundamenteel om te erkennen dat de investeringen van Belgische particuliere wetenschappelijke uitgevers ervoor zorgen dat de resultaten van de onderzoeksresultaten de publieke zichtbaarheid krijgen die ze verdienen. Immers, zonder hun investeringen zouden veel onderzoeksresultaten het publiek niet bereiken, waardoor het onderscheid tussen relevante en minder relevante wetenschap zou vervagen. ADEB en GEWU volgen met de grootste belangstelling het beleid van Open Access in België, maar zijn ook bereid de dialoog aan te gaan met alle betrokken stakeholders.
    Dit vademecum is het onderwerp geweest van een nauwe dialoog met de universiteiten van de Franse Gemeenschap. Het debat werd hier gevoerd omdat er twee wetgevingen naast elkaar lopen die tot interpretatiemoeilijkheden kunnen leiden. In het Nederlandstalig gedeelte stelt zich dat minder. In uitzonderlijke gevallen, die wij later bespreken, kan het decreet van de Franstalige Gemeenschap van toepassing zijn in Vlaanderen. Maar merendeels is de Federale Wetgeving van toepassing in Vlaanderen. De Vlaamse uitgevers staan natuurlijk ter beschikking om ook reacties van Vlaamse universiteiten te bespreken. GEWU kijkt dan ook een debat van Vlaamse universiteiten of andere belanghebbenden in het open access- thema tegemoet.

Nieuws.