Bijlage: Federale wet Open Access

Art XI.196 §2/1 van het Wetboek van Economisch Recht (toegevoegd door art. 29 van de wet van 30 juli 2018, (MB, 5 september 2018)
§ 2/1 De auteur van een wetenschappelijk artikel dat resulteert van onderzoek dat voor ten minste de helft met publieke middelen wordt gefinancierd, behoudt ook indien hij overeenkomstig artikel XI.167 zijn rechten heeft overgedragen aan een uitgever van een tijdschrift of deze onder een eenvoudige licentie of uitsluitende licentie heeft geplaatst, het recht om het manuscript te vervaardigen vrij toegankelijk voor het publiek in open access na een periode van twaalf maanden voor de humane- en sociale wetenschappen en zes maanden voor de overige wetenschappen, na de eerste publicatie, in een tijdschrift, onder vermelding van de bron van de eerste publicatie.
In de uitgaveovereenkomst kan een kortere termijn worden bepaald dan in het eerste lid is bepaald.
Eerste lid gestelde termijn verlengen.
Van het in het eerste lid bedoelde recht kan geen afstand worden gedaan.
Deze wet is dwingend en van toepassing onverminderd het door de partijen gekozen recht wanneer een beslaglegging zich in België bevindt.
Het is ook van toepassing op werken die vóór de inwerkingtreding van dit lid zijn gemaakt en op dat moment niet in het publieke domein zijn gevallen.